Hoppa till innehåll

Hur går man till väga för att ansöka om ensam vårdnad eller ändring avseende ett barns boende och umgänge?

  • av

Om man som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge för barn kan man vända sig till Familjerätten. I första hand bör man vända sig till Familjerätten i den kommun där man bor.

Familjerätten kan erbjuda föräldrar att få komma på samarbetssamtal. Syftet med samarbetssamtal är att få föräldrarna att komma överens. Inom ramen för ett samarbetssamtal kan frågor rörande vårdnad, boende och umgänge samt därmed sammanhängande frågor diskuteras.  

Om föräldrarna når en överenskommelse inom ramen för samarbetssamtalen så kan de om de önskar begära att socialnämnden skall godkänna deras överenskommelse. Överenskommelsen får i sådant fall samma rättsverkan som en dom från domstol. Familjerätten kan vara ett stöd och en hjälp för föräldrar som har en ambition att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge för barn.

Om föräldrarna inte kan nå en överenskommelse på frivillig väg så måste de vända sig till tingsrätten. Tingsrätten får i sådant fall besluta vem som skall utöva vårdnaden om barnet, var barnet skall bo samt hur barnet skall utöva umgänge med den förälder som det inte bor hos.

Innan man vänder sig till domstol med an ansökan om stämning finns det ett stort värde i att vända sig till en advokat. En advokat kan hjälpa till med att upprätta en ansökan om stämning utifrån de förutsättningar som finns och se till att du som förälder har största möjlighet att nå framgång med din talan för ditt och dina barns bästa. I tvister rörande vårdnad, boende och umgänge finns goda möjligheter att erhålla ekonomisk hjälp från staten eller från sin hemförsäkring för del av advokatkostnader.

Fri rådgivning
close slider    Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta. View more
    Helt okej för mig!