Välkommen till oss på

Advokatfirman Libre

Advokatfirman Libre är en advokatbyrå främst inriktad på humanjuridik.

Vi har flera års erfarenhet av att företräda våra klienter inom områden så som brottmål, tvistemål, familjerätt, migrationsrätt, socialrätt, hyra, arv och bodelning.

Vi sätter alltid klientens bästa i främsta rummet och verkar för att Du som klient skall uppnå ett så gott resultat som möjligt.

Varmt välkommen att kontakta oss om Du är i behov av juridisk hjälp. Första kontakten är alltid kostnadsfri.

Vi på Advokatfirman Libre

medarbetare

Advokat

Fredrik Karlsson Rolandsson

Verksamhetsområden

Försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ombud i familjemål och vårdnadstvister, LVU-ärenden samt offentligt biträde i asylärenden.

Bakgrund

Delägare och medgrundare av Advokatfirman Libre 2021.
Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2014.
Biträdande jurist och advokat på advokatbyrå 2009-2021.
Arbete vid juristbyrå 2007-2009.
Jur. kand från Lunds universitet 2007

Kontaktuppgifter

Tel: 0763-92 17 36

Epost: rolandsson@libreadvokat.se

Advokat

Natalie Kojadinovic

Verksamhetsområden

Försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i asylärenden, LVU-ärenden samt ombud i familjemål.

Bakgrund

Delägare och medgrundare av Advokatfirman Libre 2021
Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2015
Biträdande jurist och advokat på advokatbyrå 2012-2021
Bolagsjurist på fastighetsbolag 2010-2012
Juristexamen från Stockholms Universitet 2010

Språk

Serbiska, Bosniska, Kroatiska, Engelska, Svenska.

Kontaktuppgifter

Tel: 072-166 90 25

E-post: kojadinovic@libreadvokat.se

Advokat

Jens Erixon

Verksamhetsområden

Försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ombud i familjemål och vårdnadstvister, offentligt biträde i LVU, LVM, LPT-mål samt migrationsrättsliga ärenden.

Bakgrund

Delägare och medgrundare av Advokatfirman Libre 2021
Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2017
Arbete på advokatbyrå med inriktning mot brottmål 2014-2021
Notarietjänstgöring vid Åklagarkammaren i Gävle och Gävle tingsrätt 2012-2014
Trainee på brottmålsbyrå i Uppsala 2012
Jur. kand. vid Uppsala universitet 2011

Kontaktuppgifter
Tel: 073 508 01 76

E-post: erixon@libreadvokat.se

Advokat

Oscar Rådberg

Verksamhetsområde

Oscar är verksam som försvarsadvokat, målsägandebiträde, samt offentligt och privat ombud. Han biträder både privatpersoner och företag. Som ombud hjälper Oscar Dig i frågor om tvister och krav avseende bostad, köp, entreprenad, fordringar och hyresrätt. Därutöver i frågor och tvister om delning av egendom vid bodelning, testamenten och arv vid dödsfall, samt avseende skuldsättning såsom utmätning och återvinning.
Oscar åtar sig även uppdrag genom domstolsförordnande såsom boutredningsman, bodelningsförrättare och god man m.m.

Bakgrund

Delägare och medgrundare av Advokatfirman Libre 2021.
Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2020.
Arbete på advokatbyrå 2017-2021
Processjurist på juristbyrå 2014-2017
Biträdande jurist på konkursbyrå 2013-2014
Tingsnotarie vid allmän domstol 2011-2013
Juristexamen från Stockholms universitet 2011

Språk
Rättsligt biträde kan lämnas på svenska, finska och engelska.

Kontaktuppgifter
Tel. 072-452 21 52

E-post: radberg@libreadvokat.se

Vad kan vi hjälpa dig med?

Juridik, rättstvist & brottmål

Brottmål, tvistemål, familjerätt, migrationsrätt, socialrätt, hyra, arv och bodelning.

Brottsoffer? Misstänkt?

Brottmål

Vårdnadstvister m.m.

Familjerätt

Tvångsmål

Socialrätt

Fodringar, avtal m.m.

Tvistelösning

Vi kan höra av oss till dig

Vill du bli kontaktad?