Hoppa till innehåll
Block
VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?
Brottmål, tvistemål, familjerätt, migrationsrätt, socialrätt, hyra, arv och bodelning.
Advokat specialist vårdnadstvist
Brottsmal icon
BROTTMÅL
Brottsoffer eller misstänkt?
Familjerätt icon
FAMILJERÄTT
Vårdnadstvister
Socialrätt icon
SOCIALRÄTT
Tvångsmål
Tvistelösning icon
TVISTELÖSNING
Fodringar & avtal
Kostnadsfri rådgivning vid skilsmässa & vårdnadstvist

Advokat specialist vårdnadstvist

En vårdnadstvist tar på krafterna. Vi finns med dig under hela processen. Advokater med stor erfarenhet av vårdnadstvister & skilsmässa kring vårdnad, boende och umgänge.

Bästa advokatbyrån i Stockholm?

Advokat vårdnadstvist

Vi är i alla fall bra på vårt jobb och att ta hand om våra kunder. Främst är vi inriktade på humanjuridik såsom brottmål, familjerätt, socialrätt och tvistelösning, som till exempel vårdnadstvister.  

Om du har behov av hjälp vid vårdnadstvist så erbjuder vi en kompetent advokat i eller omkring Storstockholmsområdet. Den lokala förankringen gör att vi har god insikt i de frågor som ni har. Dessutom har vi alla kontakter för de steg som kan behövas tas vidare i er vårdnadstvist.

Framför allt är vi duktiga på att jobba på ett sätt som verkar lugnande för alla inblandade. Detta oavsett om ni kontaktar oss tillsammans för att få rådgivning för vårdnadstvist eller om du kommer med behovet av ett vasst ombud i en svår tvist.

Vi vet att det kan vara svårt att lösa konflikter när det är många känslor iblandade. Som ombud ser vi till att föra din talan på ett sätt som hörs. Det kan vara allt som krävs för att ni vidare ska undvika konflikt och i stället jobba med goda lösningar för barnens väl.

Vi erbjuder en bra advokat i Stockholm för dig som behöver hjälp i förhandlingar och kanske vidare i en rättsprocess. Vi hanterar frågor som rör barnens vårdnad, boende och umgänge.

Kan vi hjälpa dig? Det är bara att kontakta oss och ta ett gratis första samtal för rådgivning vårdnadstvist så ser vi vad som kan bli aktuellt och vilka åtgärder som kan vara relevanta.

Bästa advokatbyrån stockholm
Juridisk rådgivning bra advokat

Juridisk rådgivning av en bra advokat

Ett första steg vid en exempelvis en skilsmässa är ofta att söka juridisk rådgivning av en bra advokat. Om det är fallet för dig så beklagar vi att din situation och gratulerar att du har hittat rätt.

Framför allt är det klokt att tänka på juridiskt biträde redan innan det har uppstått skilda meningar. Ibland är den bästa vägen till en fredlig lösning kring barnen att låta en advokat med specialistkompetens inom vårdnadstvister hjälpa till från start.

När konflikten är ett faktum är det såklart också vettigt att reda ut allting på ett sakligt och smidigt sätt. Därför är det klokt att vända dig till oss på Advokatfirman Libre när du vill ha en expert på vårdnadstvister i Stockholm. Ty, vi har erfarenheten och all kunskap du behöver för bästa möjliga lösning för dina barn.

Boka in ett första möte för gratis rådgivning med oss redan idag!

Varmt välkommen att kontakta oss om Du är i behov av juridisk hjälp. Första kontakten är alltid kostnadsfri.

Få hjälp med vårdnadstvist eller skilsmässa

Att få hjälp med vårdnadstvist eller skilsmässa är viktigt för att underlätta för barnen samt för att minska på konflikterna. Fördenskull kan du kontakta oss om du har frågor om hur du ska hantera saker kring barnens vardag vid och efter en skilsmässa.

Vänd dig till oss för att reda ut frågor som:

 • Var barnen ska bo?
 • Hur ska vi sköta barnens ekonomi?
 • Hur fattar vi beslut om barnomsorg och utbildning?
 • Hur kommer umgänget med barnen att fungera?

Vi kan givetvis också ta hand om annat som rör skilsmässan och frågor omkring arv, bouppteckning, bodelning och testamente. Det är frågor som kan få betydelse även för skilsmässan och framtida beslut för barnens väl.

Vi är en advokatbyrå med kompletta tjänster och du kan alltid boka in ett första samtal för rådgivning för vårdnadstvist. Vi erbjuder gratis rådgivning och kan snabbt förklara för dig vad som gäller och hur du skulle kunna gå vidare med lösningar som ni kan komma överens om.

Hjälp vårdnadstvist skilsmässa
Specialist vårdnad

Specialist på frågor om vårdnad

Advokatfirman Libre är specialist på frågor om vårdnad  och annan rådgivning inom området för humanjuridik. Som sådan kan vi hjälpa er med tvister såsom vårdnadstvist eller skilsmässa. Likaså kan vi bistå med rådgivning och hänvisningar. Antingen kanske ditt ärende hamnar utanför vårt expertområde. Eller, så behöver du ta ditt ärende vidare efter att vi har hjälpt dig. Då kan hänvisar vi gärna till någon av våra många kontakter.

Särskilt är vi skickliga på att anpassa vårt bemötande till våra kunders situation. Dels kan det handla om att hjälpa två parter att hantera en tvist. Dels kan det handla om att du behöver en specialist som representerar dina intressen. Oavsett din eller er situation så kan du vara säker på att vi ger er ett professionellt och vänligt mottagande.

Mer om advokat för vårdnadstvist i Stockholm?

Om du tycker att det känns svårt att ha ett normalt samtal med personen som du har barn tillsammans med men vill skilja dig från så är du inte ensam. Det finns ju goda anledningar till att ni vill gå skilda vägar och det är mycket vanligt att uppleva svårigheter i att samtala om barnens framtida vårdnad.

En sak har ni ofta gemensamt, ni vill era barns väl. Om du vill få ordning på frågor om barnens vårdnad utan onödiga bråk är en advokat en klok investering. Inte bara rent ekonomiskt då du med ett ombud kan undvika onödiga bråk och konflikter. För barnen är det givetvis mycket bättre om det går att komma överens på ett fredligt sätt.

Det är också vårt mål som din vårdnadstvist advokat i Stockholm. Kan vi lösa er konflikt utan att ta den vidare till en rättslig process så är det att föredra. Vi försöker medla och hjälpa er att fatta beslut utan tingsrättens inblandning. Det är bara när det verkligen inte går på annat sätt som vi tar det vidare till rättsliga förhandlingar.

Viktiga begrepp att känna till
Vårdnad, bodelning, kvarsittanderätt… det snurrar av frågor i ditt huvud och här är förklaringar på begrepp som du bör känna till när du vill få hjälp med en vårdnadstvist i Stockholm.

De 3 viktigaste begreppen som vi kommer att hantera är:

 1. Umgänge – För det mesta har barnet rätt att umgås med båda föräldrarna. Vikten ligger på att barnet har rätt till umgänge med sina föräldrar och inte tvärtom.
 2. Boende – Det kan bli aktuellt med växelvist boende eller att barnen bor hos en förälder och enbart besöker den andre, till exempel på helger och då det blir skollov. Om en förälder inte är frisk eller bevisligen är våldsam så kan vi hjälpa till med att utreda bristande omsorgsförmåga som beslut om vårdnad, boende och umgänge sedan kan baseras på.
 3. Vårdnad – Ska ni ha delad vårdnad eller ska en förälder ha ensam vårdnad? Eller ska ni ändra från ensam vårdnad till gemensam vårdnad? Var ska barnet studera? Behöver barnet pass för att resa? Det här är frågor som behöver tydliga regler och tillvägagångssätt. Vi hjälper såklart till!

Bodelning
När ni går skilda vägar så behöver ni göra en bodelning där ni kommer överens om hur gemensamma tillhörigheter ska delas upp. Vi kan hjälpa er med bodelningen som en del av skilsmässoprocessen.

Familjerätt
När vi jobbar med frågor omkring en vårdnadstvist så ingår detta i det som kallas för familjerätt som rör rättsställningen i familjen samt de skyldigheter och rättigheter som olika familjemedlemmar har.

Kvarsittanderätt
När ni ska skiljas kan det vara så att du vill ansöka om kvarsittanderätt i er gemensamma bostad. Det betyder att du får bo kvar i den själv under tiden då ni utför en bodelning. Vi kan hjälpa dig med denna ansökan som sker via tingsrätten.

Kontakta oss idag för bästa advokat för vårdnadstvist i Stockholm! Vi ger dig gärna gratis rådgivning för vårdnadstvist så att du kan samla dina tankar och förstå vad du behöver göra för dina barns bästa. Vi är givetvis Ledamöter av Sveriges advokatsamfund.

Vårdnadstvist advokat

Vårdnadstvist advokat

På Advokatfirman Libre erbjuder vi omfattande juridisk rådgivning, representation och tjänster inom alla aspekter av familjerätten. Oavsett om du söker hjälp med en vårdnadstvist eller vill upprätta ett äktenskapsförord kan våra erfarna advokater erbjuda det stöd du behöver.

Vi förstår att familjetvister ofta kan vara känslomässigt laddade och komplexa frågor. Därför kommer vi att arbeta flitigt för att säkerställa det bästa resultatet för dig genom att lyssna noga på din situation och ge skräddarsydda råd om dina rättigheter och skyldigheter.

Vårt team har omfattande erfarenhet av tvistlösning, inklusive förlikning, skiljedom, alternativ tvistlösning, medling och domstolsförfaranden. Vi hjälper också till med alla avtal som rör familjerättsliga tvister, t.ex. äktenskapsförord, samboavtal, testamenten och gåvohandlingar. Vårt kundorienterade tillvägagångssätt garanterar att alla behandlas rättvist och medmänskligt under hela förfarandet.

Dessutom är vårt team specialiserat på många områden inom familjerätten, t.ex. vårdnadsarrangemang för barn, bostadstvister mellan föräldrar eller vårdnadshavare och besöksrätt. Vi har också sakkunskap i frågor som rör fördelning av egendom, t.ex. fördelning av tillgångar efter att ett förhållande har brutits upp. Oavsett hur komplicerat fallet är strävar vi alltid efter att ge tydliga förklaringar till både svenska lagar och förfaranden så att klienterna förstår vad de kan förvänta sig av varje steg som tas för att lösa sin tvist.

Mer om vårdnadstvist advokat

När det gäller att sammanställa juridiska dokument för familjefrågor som äktenskapsförord eller testamenten kan våra jurister erbjuda expertrådgivning och se till att alla blanketter fylls i på rätt sätt och arkiveras korrekt hos de relevanta myndigheterna i Sverige eller utomlands i förekommande fall.

På Advokatfirman Libre fokuserar vi på att skydda dina rättigheter samtidigt som vi hittar lösningar som fungerar för alla inblandade – oavsett hur utmanande de kan verka till en början. Så om du letar efter hjälp med en advokat för vårdnadstvister eller någon annan typ av familjerättslig fråga kontakta oss idag!

Vanliga frågor och svar

Brottmål

Allmänt om advokater och kostnader

En advokat är en juridisk rådgivare. För att få kalla sig advokat krävs juridisk utbildning, praktisk erfarenhet, lämplighet för yrket samt godkänt resultat på advokatexamen. Kraven för att bli advokat är höga och advokater står under fortlöpande tillsyn från advokatsamfundet.
Advokattiteln är en kvalitetsstämpel. Vem som helst får kalla sig jurist men advokattiteln är en skyddad titel. Om du anlitar en advokat vet du att du har anlitat en person som står under tillsyn. Alla advokater omfattas också av ett försäkringsskydd som skyddar dig som klient om något gått fel.
Om man som privatperson har en hemförsäkring kan man i vissa fall få ersättning för kostnader till följd av en rättstvist. Detta kallas rättsskydd och ingår som en del i din hemförsäkring. Vad för ersättning man kan få och vilken självrisk man har skiljer sig åt mellan olika hemförsäkringar.
I vissa fall kan staten gå in och täcka delar av ens kostnader för en rättstvist. Detta kallas rättshjälp och regleras i rättshjälpslagen. Ett grundkrav är att man tjänar mindre än 260 000 kr per år. En advokat kan hjälpa dig att undersöka om du kan vara berättigad till rättshjälp från staten för just din tvist.

Brottmål

Den som är misstänkt för brott har i vissa fall rätt till en offentlig försvarare. Detta bedöms utifrån hänsyn till utredningen om brottet, om det finns risk för annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller om det finns särskilda skäl med hänsyn till målet eller personliga förhållanden. Om du önskar en offentlig försvarare under förundersökningen ska du meddela polis eller åklagare. Du har rätt att själv välja den offentliga försvarare du önskar biträde av.
En offentlig försvarare får betalt i enlighet med den så kallade rättshjälpstaxan. Oftast är det staten som betalar kostnaderna för en offentlig försvarare. Om en misstänkt blir dömd för brott i en rättegång och har god ekonomi kan man bli ålagd att helt eller delvis betala kostnaderna för advokaten.
En offentlig försvarare får betalt i enlighet med den så kallade rättshjälpstaxan. Oftast är det staten som betalar kostnaderna för en offentlig försvarare. Om en misstänkt blir dömd för brott i en rättegång och har god ekonomi kan man bli ålagd att helt eller delvis betala kostnaderna för advokaten.
Om man har blivit utsatt för exempelvis misshandel, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet kan man ha rätt till ett målsägandebiträde.
Målsägandebiträdet bekostas av staten. Det kostar inget för den som fått ett målsägandebiträde förordnat.
Om man är missnöjd över att polis eller åklagare lagt ned en förundersökning kan man begära överprövning av beslutet. Denna begäran skickas till den lokala polismyndighet eller åklagarkammare som fattat beslutet. En överprövning innebär att beslutet granskas på en högre nivå. Granskningen kan leda till att beslutet ändras eller att det bedöms korrekt.
Den som grips av polis får hållas kvar för förhör i högst 6 timmar. Om det är av synnerlig vikt får man hållas kvar i ytterligare 6 timmar. Därefter ska en misstänkt släppas om inte åklagaren fattar beslut om anhållande. Senast klockan 12 tredje dagen efter anhållande ska en åklagare besluta om häktning ska begäras eller ej. Häktningsförhandling vid domstol får inte hållas senare än fyra dygn efter gripande eller anhållande.
Du har rätt att begära att en advokat närvarar vid ett polisförhör. Tingsrätten prövar därefter om du har rätt till en offentlig försvarare. Ofta är det första förhöret viktigt och vi rekommenderar därför att du har en försvarare med dig redan på ett tidigt stadium i förundersökningen. En advokat kan förbereda dig inför förhöret med praktiska frågor om hur förhöret går till och förbereda dig på vilka frågor du kan tänkas få.
Du har rätt att själv välja vilken advokat du önskar ha. Om du inte själv väljer vilken advokat du önskar företrädas av kommer tingsrätten att utse en advokat åt dig.
I vissa fall kan du ha rätt att byta offentlig försvarare, men du måste själv kontakta tingsrätten och begära ett byte. I din begäran behöver du skriva varför du är missnöjd och beskriva de skäl du har för din önskan om byte.
Om det finns risk att en person försvårar en brottsutredning kan åklagaren begära att personen ska häktas. Risk för att en brottsutredning försvåras föreligger exempelvis om det föreligger risk för att en person avviker eller undanröjer bevis. Man kan också bli häktad vid risk för fortsatt brottslighet. Ett krav för häktning är att det ska föreligga sannolika skäl för misstanke för brott med minst ett års fängelse i straffskalan.

Vårdnadstvist

Äktenskapsskillnad, eller skilsmässa, betyder att ett äktenskap upplöses.

 

Skilsmässa, eller äktenskapsskillnad, betyder att ett äktenskap upplöses.

Du kan ansöka om skilsmässa vid tingsrätten på din boendeort. Om du och din make gemensamt eller var för sig har barn under 16 år så krävs det först en betänketid om sex månader innan beslut om äktenskapsskillnad kan tas av tingsrätten.

 

Slå på/av innehåll

En skilsmässa betyder att äktenskapet upplöses.

Om du utsatts för våld i din relation bör du ta kontakt med polisen eller t.ex. en kvinnojour för att få hjälp och stöd. Det kan också vara bra att ta kontakt med en advokat för att få hjälp att hantera situationen.

Man lämnar in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten i den ort där man bor. Om man inte är överens kring barnen eller hur bodelningen ska se ut kan det vara bra att ta kontakt med en advokat för biträde.

Det krävs inga skäl för en skilsmässa. Men har någon av parterna barn under 16 år så krävs det däremot en betänketid om sex månader från ansökan om skilsmässa gjorts till dess att tingsrätten kan besluta om en skilsmässa.

Det är en ansökan om att äktenskapet ska upphöra som ges in till tingsrätten.

Nej, det krävs inget medgivande från din make.

Det är inte möjligt att motsätta sig en ansökan om skilsmässa utan tingsrätten kommer att besluta om äktenskapsskillnad, efter eventuell betänketid.

Om någon part har barn under 16 år krävs det en betänketid om sex månader. Annars tar det ofta inte mer än några veckor, beroende på hur lång tingsrättens handläggningstid är vid tillfället.

En ansökan om skilsmässa kostar 900 kr och ska betalas in till tingsrätten när ansökan görs.

En ansökan om skilsmässa kostar 900 kr, men om det blir en tvist kring barnen eller bodelningen så kan det uppstå ytterligare kostnader. Ofta kan det vara bra att ta hjälp av en advokat för rådgivning på ett tidigt stadium för att förebygga tvister, eller undvika onödiga kostnader.

Rättshjälp förutsätter bland annat att man har en inkomst som understiger 260 000 kr, och att man inte har rätt till ersättning från en försäkring. En advokat kan hjälpa dig att undersöka möjligheterna att få rättshjälp.

Vid en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad delar parterna på ansökningsavgiften.

En advokat kan vara till stor hjälp både för att förebygga tvister kring barn eller bodelning, men också i de fall när det redan uppstått en tvist.

Nej, på grund av advokatetiska regler är det inte möjligt att ha samma advokat som din make.

Det är alltid att rekommendera att anlita en advokat med erfarenhet av området. En kompetent advokat strävar alltid efter den bästa lösningen för klienten. Advokaten ska arbeta för att tvisten inte ska bli onödigt långdragen eller konfliktfylld.

En ansökan om äktenskapsskillnad måste göras vid en tingsrätt.

Att ändra namn på dina barn kräver att båda föräldrarna är överens, om ni fortfarande har gemensam vårdnad.

Det beror ofta på hur situationen ser ut i det enskilda fallet. Ta gärna kontakt med en advokat för rådgivning.

Medling innebär att en person utses av tingsrätten för att försöka hjälpa parterna att komma överens i en tvist.

Om inget yrkande om ensam vårdnad görs vid ansökan om äktenskapsskillnad så är vårdnaden om barnen fortsatt gemensam. Frågan om umgängesrätt avgörs av domstolen först om någon av parterna begär ett beslut av tingsrätten.

 

Om ni har svårt att komma överens kring barnen kan det vara bra att ta kontakt med en advokat för att försöka hitta en lösning. I första hand utanför domstolen, men i vissa fall kan det krävas att domstolen tar ett beslut och då blir det en rättsprocess kring vad som är bäst för barnen.

Domstolens beslut ska grundas i vad som bedöms vara bäst för barnen. I den bedömningen ligger bland annat föräldrarnas omsorgs- och samarbetsförmåga. Men även barnens vilja har betydelse.

 

Om ni har svårt att komma överens kring barnen kan det vara bra att försöka träffa ett skriftligt avtal. Ett sådant avtal kan familjerätten/socialtjänsten, eller en advokat, vara behjälplig med att upprätta. Om det inte går att komma överens om ett avtal, eller om umgänget inte fungerar så kan det vara nödvändigt att vända sig till domstolen för att få ett beslut gällande t.ex. umgänget.

Om någon av parterna sedan inte följer tingsrättens beslut om umgänge så kan man begära verkställighet.

Det är alltid att rekommendera att anlita en advokat i de fall där man inte kan komma överens i frågor kring barnen.

När det gäller umgänge med barn så utgår man från vad som är barnens behov och vilja. Domstolen kan sedan fastställa barnens umgängesrätt med en förälder men inte med far-och morföräldrar. Däremot kan det ofta vara i linje med barnens bästa att ha en god kontakt med far- och morföräldrar, och därmed viktigt att föräldrarna tillgodoser detta.

Om ni har gemensam vårdnad om barnet krävs det ett gemensamt beslut om en eventuell flytt. Om det finns risk att din ex-make ändå tar barnet utomlands kan det vara ett brott och du bör då kontakta polisen. Det kan också vara bra idé att ta kontakt med en advokat för biträde.

Om ni har gemensam vårdnad bör ni besluta om semesterresor gemensamt. Om ditt tillstånd krävs beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Ta gärna kontakt med advokat för rådgivning.

Underhållet bestäms utifrån förälderns betalningsförmåga och barnets behov. Försäkringskassan har vissa schablonbelopp som man ofta utgår ifrån, men när det gäller underhållsbidrag så bestäms beloppet utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Nej, det stämmer inte. Domstolen måste göra en bedömning utifrån vad som är bäst för barnet.

 

Fri rådgivning
close slider  Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta. View more
  Helt okej för mig!