Hoppa till innehåll

Socialrätt

Socialrätt - Advokatfirman Libre åtar sig uppdrag i ärenden som gäller tvångsomhändertaganden enligt LVU, LVM, LPT och LRV

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ Advokatfirman Libre

Socialrätt

Advokatfirman Libre är en advokatbyrå främst inriktad på humanjuridik.

Våra advokater har stor erfarenhet av att företräda enskilda i tvångsmål. I vissa fall omhändertas barn eller vuxna av sociala myndigheter genom tvångsbeslut. Förutsättningarna för beslut om tvångsvård regleras i fyra lagstiftningar; LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall) samt LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (lag om rättspsykiatrisk vård). Det är förvaltningsrätten som tar beslut om vård efter ansökan från socialtjänsten när det gäller vård enligt LVU och LVM. I mål enligt LPT och LRV tas beslut efter ansökan från sjukvården. Socialtjänst och sjukvården får i ett första skede fatta ett beslut om omhändertagande på egen hand som sedan förvaltningsrätten prövar i samband med ansökan.

Tvångsvård innebär en mycket långtgående och ingripande åtgärd för den enskilde. Det är en åtgärd som enbart ska komma i fråga när alla andra alternativ till vård och stöd bedöms vara otillräckliga.

Den som riskerar ett tvångsomhändertagande har nästan alltid rätt till ett offentligt biträde. I många fall har även en förälder vars barn riskerar tvångsomhändertagande rätt till ett offentligt biträde.

Ditt offentliga biträde hjälper dig genom hela processen. Biträdet sköter nödvändiga kontakter med domstol och myndigheter och representerar dig i rätten. Det offentliga biträdet har också en stödjande funktion och ger dig löpande information och förklaringar kring ärendets handläggning.

Du har själv möjlighet att ange vem du vill ska förordnas som offentligt biträde. Förvaltningsdomstolen förordnar det offentliga biträdet och det är staten som står för kostnaden för biträdet. Om du väljer en advokat från Advokatfirman Libre får du en engagerad advokat som tillvaratar dina intressen till fullo och ger dig kvalificerade råd under processens gång.

Vill du att en advokat från Advokatfirman Libre företräder dig så kan du ange det till förvaltningsdomstolen eller ta kontakt med Advokatfirman Libre direkt för kostnadsfri rådgivning.

Varmt välkommen att kontakta oss om Du är i behov av juridisk hjälp. Första kontakten är alltid kostnadsfri.
Vi är medlemmar i Sveriges advokatsamfund

Block
VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?
Brottmål, tvistemål, familjerätt, migrationsrätt, socialrätt, hyra, arv och bodelning.
Advokat specialist vårdnadstvist
Brottsmal icon
BROTTMÅL
Brottsoffer eller misstänkt?
Familjerätt icon
FAMILJERÄTT
Vårdnadstvister
Socialrätt icon
SOCIALRÄTT
Tvångsmål
Tvistelösning icon
TVISTELÖSNING
Fodringar & avtal

Vi sätter alltid klientens bästa i främsta rummet och verkar för att Du som klient skall uppnå ett så gott resultat som möjligt. Varmt välkommen att kontakta oss om Du är i behov av juridisk hjälp. Första kontakten är alltid kostnadsfri.    Fri rådgivning
    close slider      Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta. View more
      Helt okej för mig!