Hoppa till innehåll

Vårdnadstvist advokat

Jens Erixon
Brottsmål

Brottsoffer eller misstänkt?

Familjerätt

Vårdnadstvister

Socialrätt

Tvångsmål

Tvistelösning

Fodringar & avtal

Vikten av att förstå vårdnadslagstiftningen

Att förstå lagstiftningen kring vårdnad är grundläggande i syfte att kunna hantera en vårdnadstvist effektivt. Vi erbjuder vägledning och rådgivning för att du ska kunna fatta välgrundade beslut som gynnar alla inblandade, framför allt barnen.

Kostnadsfri rådgivning

Vi på Advokatfirman Libre erbjuder första kontakten kostnadsfri. Detta innebär att du får en unik möjlighet att diskutera din situation med en advokat utan några initiala kostnader. Vårt mål är att du ska känna dig trygg i ditt val av juridisk representation samt förstå dina rättigheter och möjligheter i din vårdnadstvist.

Medling som förstahandsval

Innan en vårdnadstvist går till rätten föredrar vi på Advokatfirman Libre att utforska möjligheten till medling. Att lösa en tvist utanför domstol kan spara både tid och pengar samt ofta leda till en mer hållbar överenskommelse för alla inblandade parter.

Processen i domstol

Skulle medling inte leda till en lösning, är våra advokater beredda att företräda dig i tingsrätten. Vi har erfarenheten och kunskapen att effektivt hantera rättsprocesser och strävar efter att ditt fall presenteras tydligt och övertygande i syfte att uppnå det bästa möjliga utfallet.

För mer information eller för att boka en kostnadsfri rådgivning, tveka inte att kontakta oss på Advokatfirman Libre. Vi är här för att hjälpa dig genom din vårdnadstvist ihop med vår expertis och omsorg.

Planera Framtiden Med Omtanke

Hjälp genom varje steg

På Advokatfirman Libre förstår vi vikten av att stödja våra klienter genom varje steg i vårdnadstvisten. Vi arbetar nära dig för att planera den bästa strategin, både för nuvarande behov och framtida eventualiteter.

Fokus på barnets bästa

Det är av yttersta vikt att barnets bästa alltid står i fokus under en vårdnadstvist. Våra advokater är skickliga på att navigera i de juridiska processerna med barnets intresse som ledstjärna. Vi lyssnar till barnets önskemål och ser till att de vägs in på rätt sätt i enlighet med barnets ålder och mognad.

Kostnad och rättshjälp

Vad kostar en vårdnadstvist?

Kostnaderna för en vårdnadstvist kan variera beroende på tvistens komplexitet och längd. På Advokatfirman Libre är vi transparenta med våra priser och strävar efter att hålla kostnaderna så låga som möjligt.

Rättshjälp möjligheter

Vi hjälper dig även att undersöka möjligheterna till rättshjälp eller rättsskydd genom din hemförsäkring, vilket kan täcka delar av eller hela kostnaden för din juridiska representation.

För en tryggare framtid

Rådgivning och stöd

Vår uppgift är inte bara att ge juridisk rådgivning; vi erbjuder också stöd genom denna utmanande tid. Vi förstår det emotionella trycket som en vårdnadstvist kan medföra och strävar efter att göra processen så smidig och stressfri som möjligt för dig.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Ta det första steget mot en lösning idag genom att boka en kostnadsfri rådgivning hos oss på Advokatfirman Libre. Det är ett tillfälle för dig att lära känna din advokat och få viktig information om dina rättigheter och möjligheter.

På Advokatfirman Libre är vi engagerade i att se till att våra klienter får den hjälp de behöver för att navigera sina vårdnadstvister med förtroende. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan stödja dig i din situation. Välkommen till en byrå som sätter dig och dina barns behov i första rummet.

Förebyggande råd och framåtblickande strategier

Proaktiva åtgärder

På Advokatfirman Libre betonar vi vikten av att vidta proaktiva åtgärder för att undvika långdragna och kostsamma rättsliga strider. Vi arbetar tillsammans med dig för att skapa en genomtänkt och framåtblickande strategi som kan minska risken för framtida konflikter.

Förberedelse inför rättsprocesser

Om en vårdnadstvist ändå skulle hamna i rättssalen, ser vi till att du är väl förberedd. Det innefattar en grundlig genomgång av alla dokument och bevis samt träning på hur du bäst framför dina argument inför domstolen.

Umgängesrätt och dess komplexitet

Umgängesrättens utmaningar

En viktig del av vårdnadstvister är umgängesrätt. Det är ofta här känslorna kan bli särskilt starka och situationen komplex. Vi på Advokatfirman Libre har erfarenheten att hantera dessa känsliga frågor och strävar efter att upprätthålla en balans som skyddar barnets bästa och samtidigt respekterar båda föräldrarnas rättigheter.

Skräddarsydda umgängeslösningar

Varje familj är unik och därför krävs det att lösningar anpassas individuellt. Vi hjälper dig att utforma en umgängesplan som fungerar för alla parter, framför allt barnet, och som är hållbar över tid.

Digitala verktyg och resurser

Tillgång till digitala lösningar

I takt med att teknologin utvecklas, blir också digitala lösningar en allt viktigare del i hanteringen av vårdnadstvister. Advokatfirman Libre utnyttjar moderna digitala verktyg för att effektivisera kommunikationen och dokumenthanteringen, vilket gör processen snabbare och mer tillgänglig för dig som klient.

Utbildningsmaterial och stöd

Vi tillhandahåller också utbildningsmaterial och resurser som kan hjälpa dig att förstå de juridiska aspekterna av din vårdnadstvist. Genom att vara informerad och välinformerad, stärks din position i alla juridiska förfaranden.

Sammanfattning och nästa steg

Summering av ditt stöd genom vårdnadstvisten

Som din förtroendeingivande partner genomgår vi noggrant varje detalj i ditt fall för att säkerställa att du känner dig trygg och informerad. Vårt mål är inte bara att hjälpa dig att vinna din vårdnadstvist, utan också att se till att processen är så klar och smidig som möjligt.

Inbjudan till första mötet

Vi på Advokatfirman Libre välkomnar dig att kontakta oss för ett första kostnadsfritt möte. Detta möte ger oss en chans att diskutera dina specifika omständigheter och behov samt att utforma en initial handlingsplan.

Vi är engagerade i att erbjuda högkvalitativ juridisk rådgivning och stöd under hela processen av din vårdnadstvist. Kontakta oss idag för att ta det första steget mot en lösning som bäst gagnar dig och dina barn. Vårt team av erfarna advokater ser fram emot att bistå dig med professionalism och empati.

Vanliga frågor och svar

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

Längden på en vårdnadstvist kan variera stort. Allt beror på omständigheterna i det enskilda fallet, inklusive parternas samarbetsvilja och domstolens tillgänglighet.

Vad händer om vi inte kan komma överens?

Om det inte går att nå en överenskommelse genom medling, är nästa steg att gå till domstol. Vi stöttar och representerar dig genom hela den rättsliga processen för att säkerställa att dina och dina barns rättigheter värnas.

Kan jag ändra en tidigare vårdnadsöverenskommelse?

Ja, det är möjligt att begära en ändring av en tidigare vårdnadsöverenskommelse om det har skett en väsentlig förändring i omständigheterna eller om det skulle vara till barnets fördel.

Vi är medlemmar i Sveriges advokatsamfund

Fri rådgivning
close slider    Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta. View more
    Helt okej för mig!