VÄLKOMMEN TILL OSS

Advokatfirman Libre är en advokatbyrå främst inriktad på humanjuridik

Bra advokat för vårdnadstvist i Stockholm

Vid en skilsmässa kan det vara klokt att tänka på juridiskt biträde redan innan det har uppstått skilda meningar. Ibland är den bästa vägen till en fredlig lösning kring barnen att låta en advokat med specialistkompetens inom vårdnadstvister hjälpa till från start.

När konflikten är ett faktum är det såklart också vettigt att reda ut allting på ett sakligt och smidigt sätt. Vänd dig till oss på Advokatfirman Libre när du vill ha en expert på vårdnadstvister i Stockholm. Vi har erfarenheten och all kunskap du behöver för bästa möjliga lösning för dina barn.

Boka in ett första möte för gratis rådgivning med oss redan idag!

Varmt välkommen att kontakta oss om Du är i behov av juridisk hjälp. Första kontakten är alltid kostnadsfri.

bra advokat för vårdnadstvist i stockholm​

Hur kan vi hjälpa dig i vårdnadstvist i Stockholm?

Du kan kontakta oss om du har frågor om hur du ska hantera saker kring barnens vardag vid och efter en skilsmässa. Vi har lång erfarenhet av att fungera som ombud och kan givetvis ge rådgivning angående en vårdnadstvist då ni båda är med eller bara för dig om kommunikationen är omöjlig.

Vänd dig till oss för att reda ut frågor som:

  • Var barnen ska bo
  • Hur ni kommer att sköta barnens ekonomi
  • Hur ni fattar beslut om barnomsorg och utbildning
  • Hur umgänget med barnen kommer att fungera

Vi kan givetvis också ta hand om annat som rör skilsmässan och frågor omkring arv, bouppteckning, bodelning och testamente. Det är frågor som kan få betydelse även för skilsmässan och framtida beslut för barnens väl.

Vi är en advokatbyrå med kompletta tjänster och du kan alltid boka in ett första samtal för rådgivning för vårdnadstvist. Vi erbjuder gratis rådgivning och kan snabbt förklara för dig vad som gäller och hur du skulle kunna gå vidare med lösningar som ni kan komma överens om.

Varför ska du vända dig till en advokatbyrå för vårdnadstvist i Stockholm?

Vi kan erbjuda en kompetent advokat vid vårdnadstvist i Stockholm för dig som bor i eller nära staden. Den lokala förankringen gör att vi har god insikt i de frågor som ni har. Dessutom har vi alla kontakter för de steg som kan behövas tas vidare i er vårdnadstvist.

Framförallt är vi duktiga på att jobba på ett sätt som verkar lugnande för alla inblandade. Detta oavsett om ni kontaktar oss tillsammans för att få rådgivning för vårdnadstvist eller om du kommer med behovet av ett vasst ombud i en svår tvist.

Vi vet att det kan vara svårt att lösa konflikter när det är många känslor iblandade. Som ombud ser vi till att föra din talan på ett sätt som hörs. Det kan vara allt som krävs för att ni vidare ska undvika konflikt och istället jobba med goda lösningar för barnens väl.

Vi erbjuder en bra advokat i Stockholm för dig som behöver hjälp i förhandlingar och kanske vidare i en rättsprocess. Vi hanterar frågor som rör barnens vårdnad, boende och umgänge.

Kan vi hjälpa dig? Det är bara att kontakta oss och ta ett gratis första samtal för rådgivning vårdnadstvist så ser vi vad som kan bli aktuellt och vilka åtgärder som kan vara relevanta.

 

Specialist juridisk rådgivning

Advokatfirman Libre är specialist på juridisk rådgivning inom området för humanjuridik. Som sådan kan vi hjälpa er med tvister såsom vårdnadstvist eller skilsmässa. Likaså kan vi bistå med rådgivning och hänvisningar. Antingen kanske ditt ärende hamnar utanför vårt expertområde. Eller, så behöver du ta ditt ärende vidare efter att vi har hjälpt dig. Då kan hänvisar vi gärna till någon av våra många kontakter.

Särskilt är vi skickliga på att anpassa vårt bemötande till våra kunders situation. Dels kan det handla om att hjälpa två parter att hantera en tvist. Dels kan det handla om att du behöver en specialist som representerar dina intressen. Oavsett din eller er situation så kan du vara säker på att vi ger er ett professionellt och vänligt mottagande.

Specialist juridisk rådgivning

Behöver du en advokat för vårdnadstvist i Stockholm?

Om du tycker att det känns svårt att ha ett normalt samtal med personen som du har barn tillsammans med men vill skilja dig från så är du inte ensam. Det finns ju goda anledningar till att ni vill gå skilda vägar och det är mycket vanligt att uppleva svårigheter i att samtala om barnens framtida vårdnad.

En sak har ni ofta gemensamt, ni vill era barns väl. Om du vill få ordning på frågor om barnens vårdnad utan onödiga bråk är en advokat en klok investering. Inte bara rent ekonomiskt då du med ett ombud kan undvika onödiga bråk och konflikter. För barnen är det givetvis mycket bättre om det går att komma överens på ett fredligt sätt.

Det är också vårt mål som din vårdnadstvist advokat i Stockholm. Kan vi lösa er konflikt utan att ta den vidare till en rättslig process så är det att föredra. Vi försöker medla och hjälpa er att fatta beslut utan tingsrättens inblandning. Det är bara när det verkligen inte går på annat sätt som vi tar det vidare till rättsliga förhandlingar.

Viktiga begrepp att känna till
Vårdnad, bodelning, kvarsittanderätt… det snurrar av frågor i ditt huvud och här är förklaringar på begrepp som du bör känna till när du vill få hjälp med en vårdnadstvist i Stockholm.

De 3 viktigaste begreppen som vi kommer att hantera är:

  1. Umgänge – För det mesta har barnet rätt att umgås med båda föräldrarna. Vikten ligger på att barnet har rätt till umgänge med sina föräldrar och inte tvärtom.
  2. Boende – Det kan bli aktuellt med växelvist boende eller att barnen bor hos en förälder och enbart besöker den andre, till exempel på helger och då det blir skollov. Om en förälder inte är frisk eller bevisligen är våldsam så kan vi hjälpa till med att utreda bristande omsorgsförmåga som beslut om vårdnad, boende och umgänge sedan kan baseras på.
  3. Vårdnad – Ska ni ha delad vårdnad eller ska en förälder ha ensam vårdnad? Eller ska ni ändra från ensam vårdnad till gemensam vårdnad? Var ska barnet studera? Behöver barnet pass för att resa? Det här är frågor som behöver tydliga regler och tillvägagångssätt. Vi hjälper såklart till!

Bodelning
När ni går skilda vägar så behöver ni göra en bodelning där ni kommer överens om hur gemensamma tillhörigheter ska delas upp. Vi kan hjälpa er med bodelningen som en del av skilsmässoprocessen.

Familjerätt
När vi jobbar med frågor omkring en vårdnadstvist så ingår detta i det som kallas för familjerätt som rör rättsställningen i familjen samt de skyldigheter och rättigheter som olika familjemedlemmar har.

Kvarsittanderätt
När ni ska skiljas kan det vara så att du vill ansöka om kvarsittanderätt i er gemensamma bostad. Det betyder att du får bo kvar i den själv under tiden då ni utför en bodelning. Vi kan hjälpa dig med denna ansökan som sker via tingsrätten.

Kontakta oss idag för bästa advokat för vårdnadstvist i Stockholm! Vi ger dig gärna gratis rådgivning för vårdnadstvist så att du kan samla dina tankar och förstå vad du behöver göra för dina barns bästa. Vi är givetvis Ledamöter av Sveriges advokatsamfund.