Hoppa till innehåll

VÄLKOMMEN TILL OSS

Advokatfirman Libre är en advokatbyrå främst inriktad på humanjuridik

få hjälp med vårdnadstvist

få hjälp med vårdnadstvist?

Boka gärna en kostnadsfri rådgivning för att få hjälp med vårdnadstvist

Att få hjälp med vårdnadstvist eller skilsmässa är viktigt för att underlätta för barnen samt för att minska på konflikterna. Fördenskull kan du kontakta oss om du har frågor om hur du ska hantera saker kring barnens vardag vid och efter en skilsmässa.

Vänd dig till oss för att reda ut frågor som:

 • Var barnen ska bo?
 • Hur ska vi sköta barnens ekonomi?
 • Hur fattar vi beslut om barnomsorg och utbildning?
 • Hur kommer umgänget med barnen att fungera?

Vi kan givetvis också ta hand om annat som rör skilsmässan och frågor omkring arv, bouppteckning, bodelning och testamente. Det är frågor som kan få betydelse även för skilsmässan och framtida beslut för barnens väl.

Vi är en advokatbyrå med kompletta tjänster och du kan alltid boka in ett första samtal för rådgivning för vårdnadstvist. Vi erbjuder gratis rådgivning och kan snabbt förklara för dig vad som gäller och hur du skulle kunna gå vidare med lösningar som ni kan komma överens om.

Varmt välkommen att kontakta oss om Du är i behov av juridisk hjälp. Första kontakten är alltid kostnadsfri.
Vi är givetvis Ledamöter av Sveriges advokatsamfund.

Beslut i vårdnadstvister fattas i domstol. Vårdnadstvist är en rättslig process som oftast leder till att ett barn förlorar vårdnaden från minst en förälder. Den uppkommer när två föräldrar inte kan enas om vem som ska ha vårdnaden för deras gemensamma barn. Dock utreds tvisterna först hos i socialnämnden av socialsekreterare. I de flesta fall följer domstolen rekommendationen från socialnämnden. Innan det blir aktuellt med att ta en vårdnadstvist till domstol är det en väldigt bra idé att försöka komma överens med den andra föräldern genom att utnyttja den möjlighet till medling som erbjuds av familjerätten i din kommun. Familjerätten (en kommunal instans) inom socialnämndens verksamhetsområde, som kan hjälpa föräldrar med samtal och upprättande av avtal kring vårdnads, boende och umgänge.

Vi sätter alltid klientens bästa i främsta rummet och verkar för att Du som klient skall uppnå ett så gott resultat som möjligt. Varmt välkommen att kontakta oss om Du är i behov av juridisk hjälp. Första kontakten är alltid kostnadsfri.  Fri rådgivning
  close slider   Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta. View more
   Helt okej för mig!