Hoppa till innehåll
Vad gäller vid utlandsresor med barn under semestern om man har gemensam vårdnad?

Vad gäller vid utlandsresor med barn under semestern om man har gemensam vårdnad?

Vid gemensam vårdnad skall man som föräldrar gemensamt fatta beslut i frågor som rör barnet och dess personliga angelägenheter. Detta är något som är förknippat med såväl rättigheter som skyldigheter och står uttryckligen nedtecknat i Föräldrabalken som reglerar frågor gällande barns vårdnad, boende och umgänge. Innebörden av det är i huvudsak att en förälder inte kan resa utomlands med barn utan att den andra föräldern lämnat sitt samtycke.

I Föräldrabalken regleras vidare vissa typer av situationer då det finns möjlighet för en förälder med gemensam vårdnad om ett barn att ensamt fatta beslut i frågor som rör det gemensamma barnet. En förutsättning för att så skall få ske är att den andre vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom, eller annan orsak är förhindrad att ta del i ett beslut och att detta inte kan skjutas upp utan att vara till nackdel för barnet. Det brukar även anses att boendeföräldern ensamt kan fatta beslut som rör barnets dagliga omsorg utan att behöva involvera den andre föräldern. Detta skulle exempelvis kunna innefatta ett beslut om en kortare utlandsresa. Vid mer ingripande beslut, exempelvis utlandsresor under en längre tidsperiod och dylikt, krävs att föräldrarna är överens. Vad som innefattas i en kortare utlandsresa är inte uttryckligen reglerat och det bästa är givetvis om föräldrar kan komma överens och att det finns ett samtycke från båda sidor.

En förutsättning för att resa utomlands med barnet är att barnet har tillgång till ett pass eller nationellt id-kort. För att kunna ordna ett pass eller nationellt id-kort för barnet krävs den andre vårdnadshavarens skriftliga medgivande eller att båda vårdnadshavarna är med vid ansökan. Om barnet inte har ett pass inför semestern kan det uppstå problematiska situationer om föräldrarna är oense. Det är därför viktigt att vara väl förberedd. Vi på Advokatfirman Libre kan hjälpa dig och du behöver hjälp i denna typ av frågor då vi har mångårig erfarenhet av att lösa tvister kring barn såväl i som utom domstol.

Du har alltså som boendeförälder rätt att resa på kortare utlandssemestrar med ditt barn utan att inhämta den andre förälderns samtycke. Detta gäller under förutsättning att resan inte kan anses vara till men för barnets bästa. Samtidigt bör man dock informera den andra vårdnadshavaren om när man skall resa och hur länge man skall vara borta.

 

Fri rådgivning
close slider    Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta. View more
    Helt okej för mig!